ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:15

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΑΠΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ