ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ CAMP 20 με 22 Ιουνίου 2020

Μανταλούφας Μάρκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ – πρωί

07.45 – 09.45  Προπόνηση Αγωνιστικής – Συζήτηση.  Προσέλευση = 07.30

ΣΑΒΒΑΤΟ – απόγευμα

17.00 – 18.00 Γυμναστική Αγωνιστικής . Προσέλευση = 17.00.

18.00 – 20.00 Προπόνηση Αγωνιστικής και Προαγωνιστικής (  προσέλευση = 18.00 )

 

ΚΥΡΙΑΚΗ – πρωί

09.00 – 11.00 Προπόνηση Αγωνιστικής ( προσέλευση = 09.00 )

10.30 – 12.30 Προπόνηση Προαγωνιστικής – Χρονομέτρηση 100 Ελεύθερο – Συζήτηση.

Προσέλευση 10.15

ΚΥΡΙΑΚΗ – απόγευμα

17.30 – 19.30 Προπόνηση Αγωνιστικής – Χρονομέτρηση 100 Ελεύθερο και 200 Μικτή.

Προσέλευση 17.30

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – πρωί

07.15 με 9.00   Προπόνηση Αγωνιστικής. Χρονομέτρηση 2 αγωνίσματα Α΄ στυλ .

Προσέλευση = 07.10

ΔΕΥΤΕΡΑ – απόγευμα

15.30 –  20.00  Παρακολούθηση όλων των τμημάτων

16.30 – 18.15 Προπόνηση Προαγωνιστικής

17.15 – 18.15 Γυμναστική Αγωνιστικής

18.15 – 20.00 Προπόνηση Αγωνιστικής