Η Αγωνιστική της Κολυμβητικής Ενωσης Κοζάνης στους 8ους Πτολεμαϊκούς Αγώνες 2017

Με 26 κολυμβητές έλαβε μέρος η Αγωνιστική ομάδα (13 ετών και άνω) της Κολυμβητικής Ενωσης Κοζάνης στους 8ους ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΥΣ ΑΓΝΩΝΕΣ που έγιναν στο κλειστό κολυμβητήριο της Πτολεμαϊδας στις 22 και 23  Απριλίου 2017. Στους 8ους ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΥΣ έλαβαν μέρος 250 κολυμβητές από 30 ομάδες.

Οι κολυμβητές της Κ.Ε. Κοζάνης κατάφεραν να κερδίσουν 2 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλια και πήραν μέρος σε 20 μεγάλους τελικούς και 23 μικρούς τελικούς ενώ έπιασαν 20 καινούργια όρια για την συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017.

Αναλυτικά τα μετάλλια και οι συμμετοχές σε μεγάλους τελικούς ήταν:

 • Ο 17χρονος Στέλιος Καρανάτσιος κατάφερε να αγωνιστεί σε τρεις μεγάλους τελικούς, στα 50μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 1ος με 30.20 (στον προκριματικό 2ος με 30.76), στα 100μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 7ος με 58.33 (στον προκριματικό 5ος με 58.31) και στα 50μ Ελεύθερο όπου  είχε προκριθεί ως 8ος με 26.58
 • Ο 17χρονος Φώτης Νατσιός αγωνίστηκε σε δυο μεγάλους τελικούς στα 200μ Υπτιο όπου τερμάτισε 1ος με με 2:15.69 (στον προκριματικό 1ος με 2.21.88) και στα 50μ Υπτιο όπου τερμάτισε 5ος με 29.53 (στον προκριματικό 6ος  με 30.08)
 • Ο 15χρονος Σάββας Πεχλιβανίδης αγωνίστηκε σε δυο μεγάλους τελικούς στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 3ος με 1.05.07 (στον προκριματικό 2ος  με 1.05.39) και στα 50μ Υπτιο όπου τερμάτισε 7ος με 29.73 (στον προκριματικό 4ος  με 29.66)
 • Ο 15χρονος Βασίλης Χασιώτης αγωνίστηκε σε έναν μεγάλο τελικο στα 200μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 3ος με 2.39.66 (στον προκριματικό 2ος με 2.42.43)
 • Ο 16χρονος Γιάννης Πεχλιβανίδης αγωνίστηκε σε δύο μεγάλους τελικούς, στα 100μ Πεταλούδα όπου τερμάτισε 4ος με 1.03.90 (στον προκριματικό 3ος με 1.02.94) και στα 50μ Πεταλούδα όπου τερμάτισε 5ος με 27.94  (στον προκριματικό 8ος  με 28.54)
 • Ο 16χρονος Χρήστος Τσιούρας. αγωνίστηκε σε δύο μεγάλους τελικούς, στα 400μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 5ος με 4.55.86 (στον προκριματικό 4ος με 4.44.19) και στα 50μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 6ος με 26.46 (στον προκριματικό 6ος με 26.46)
 • Η 15χρονη Στέλλα Διάφα αγωνίστηκε σε δύο μεγάλους τελικούς, στα 50μ Ελεύθερο  όπου τερμάτισε με 30.39 (στον προκριματικό 5η με 29.84) και στα 800μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε με 10.36.82
 • Η 16χρονη Βάϊα Γουλιού (αγωνίστηκε σε έναν μεγάλο τελικο στα 50μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε με 37.39 (στον προκριματικό 5η με 37.96)
 • Ο 16χρονος Αντώνης Τσαγγαδούρας αγωνίστηκε σε έναν μεγάλο τελικο στα 200μ Υπτιο όπου τερμάτισε 3ος με 2.27.19  (στον προκριματικό 3ος με 2.26.33)
 • Η 15χρονη Μαρία Μπόμπορη  αγωνίστηκε σε εναν μεγάλο τελικο στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε με 1.18.35 (στον προκριματικό 7η με 1.20.73)
 • Ο 14χρονος Θανάσης Γκούμας αγωνίστηκε σε εναν μεγάλο τελικο στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 8ος με 1.11.22 (στον προκριματικό 7ος με 1.11.15)
 • Η 15χρονη  Σοφία Κυριακίδου αγωνίστηκε σε έναν μεγάλο τελικό στα 800μ Ελεύθερο  όπου τερμάτισε με 10.18.53
 • Ο 16χρονος Γιάννης Σιώπης αγωνίστηκε σε έναν μεγάλο τελικο στα 200μ Πεταλούδα όπου έκανε άκυρη εκκινηση (στον προκριματικό 5ος με 2.36.10)

Στους μικρούς τελικούς:

 • Η 16χρονη Δήμητρα Νατσιού  αγωνίστηκε σε τρεις μικρούς τελικούς, στα 100μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 12η με 1.07.23 (στον προκριματικό 13η με 1.07.71), στα 50μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 12η με με 31.01 (στον προκριματικό 10η με 30.84) και στα 50μ Πεταλούδα όπου τερμάτισε 16η με 36.05 (στον προκριματικό 13η με 35.00)
 • Ο 16χρονος Αντώνης Τσαγγαδούρας αγωνίστηκε σε δύο μικρούς τελικούς, στα 50μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 10ος με 26.84 (στον προκριματικό 10ος με 26.80) και στα 50μ Υπτιο όπου τερμάτισε 12ος με 32.38 (στον προκριματικό 11ος με 31.33)
 • Ο 13χρονος Δημήτρης Τσιούκρας αγωνίστηκε σε εναν μικρό τελικό, στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 12ος με 1.17.31 (στον προκριματικό 14ος με 1.20.38) και στα 50μ Πρόσθιο προκρίθηκε 12ος με 38.28 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Η 14χρονη Ευαγγελία Τσανίδου αγωνίστηκε σε δύο μικρούς τελικούς, στα 100μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 13η  με 1.09.19 (στον προκριματικό 15η με 1.09.30) και στα 50μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 14η με 31.46 (στον προκριματικό 13η με 31.18)
 • Ο 16χρονος Χρήστος Τσιούρας αγωνίστηκε σε έναν μικρό τελικό, στα 50μ Ελεύθερο   όπου τερμάτισε 6ος με 26.46 (στον προκριματικό 12ος με 26.85)
 • Ο 13χρονος Αρίων Ζιάμπρας, αγωνίστηκε σε έναν μικρό τελικό, στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 9ος με 1.12.54 (στον προκριματικό 9ος με 1.12.50)
 • Ο 13χρονος Νικόλαος Σαββίδης  αγωνίστηκε σε έναν μικρό τελικο, στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 11ος με 1.16.76 (στον προκριματικό 11ος με 1.18.83)
 • Η 15χρονη  Μαρία Αμαξοπούλου προκρίθηκε σε τρεις μικρούς τελικούς, στα 50μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 10η με 40.43, στα 100μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 14η με 1.28.66) και στα 200μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 14η με 3.11.04 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Η 13χρονη Γεωργία Στεφανίδου προκρίθηκε σε έναν μικρό τελικό στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 11η με 1.24.14 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Ο 15χρονος Βασίλης Χασιώτης προκρίθηκε σε έναν μικρό τελικό στα 200μ Μικτή Ατομική όπου τερμάτισε 12ος  με 2.33.90 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Ο 16χρονος Γιάννης Σιώπης αγωνίστηκε σε έναν μικρό τελικο στα 200μ Μικτή Ατομική όπου τερμάτισε 12ος  με 2.33.30 (στον προκριματικό 15ος με 2.35.37)
 • Η 15χρονη Στέλλα Διάφα προκρίθηκε σε εναν μικρό τελικό στα 200μ Ελεύθερο όπου    τερμάτισε 14η με 2.24.59 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Ο 14 χρονος Γιάννης Μπαντής προκρίθηκε σε εναν μικρό τελικό στα 200μ Ελεύθερο  όπου τερμάτισε 15ος με 2.20.32 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Η 15χρονη  Σοφία Κυριακίδου αγωνίστηκε σε ενα μικρό τελικό, στα 100μ Ελεύθερο  όπου τερμάτισε 15η με 1.09.20 (στον προκριματικό 14η  με 1.08.51)
 • Η 15χρονη Μαρία Μπόμπορη αγωνίστηκε σε ενα μικρό τελικό, στα 50μ Υπτιο όπου τερμάτισε 15η με 35.98 (στον προκριματικό  13η με 35.15)
 • Η 13χρονη Μαρία Λιτσα προκρίθηκε σε έναν μικρό τελικο, στα 50μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε 15η με 44.78 αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Ο 14 χρονος Γιάννης Παπαδόπουλος προκρίθηκε σε έναν μικρό τελικο στα 100μ Πεταλούδα  όπου τερμάτισε 16ος με 1.21.59 αλλά δεν αγωνίστηκε

Οι αθλητές που προπονούνται με την Κ.Ε. Κοζάνης αλλά ανήκουν σε άλλες ομάδες σημείωσαν τις παρακάτω επιδόσεις:

 • Η 16χρονη  Δέσποινα Μαυροματίδου (ΑΡΗΣ) αγωνίστηκε τρεις μεγάλους τελικούς, στα 200μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε με 2: 51.10  (στον προκριματικό  2η με 2:55.52 ), στα 100μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε με 1:19.99 (στον προκριματικό  4η με 1:21.74) και στα 50μ Πρόσθιο όπου τερμάτισε με 36.90 (στον προκριματικό 3η με 36.72)
 • Ο 16χρονος Κωνσταντίνος Παπουτσής (ΑΡΗΣ)  αγωνίστηκε σε εναν μεγάλο τελικο, στα 100μ Υπτιο όπου τερμάτισε 2ος με 1.04.75 (στον προκριματικό 5ος με 1.06.49) και προκρίθηκε σε ενα μικρο τελικο στα 50μ Πεταλούδα (στον προκριματικό 16ος με 29.65) αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Η 17χρονη Θωμαή Ζιώγα (ΠΑΟΚ) αγωνίστηκε σε εναν μεγάλο τελικο, στα 50 Υπτιο όπου τερμάτισε με 32.60  (στον προκριματικό 4η  με 33.12) και προκρίθηκε στο μικρό τελικο στα 100μ Ελεύθερο (στον προκριματικό 9η με 1.06.11) αλλά δεν αγωνίστηκε
 • Ο 18χρονος Θόδωρος Ρουσόπουλος  (ΠΕΡΙΣΤΕΡI)  αγωνίστηκε σε δυο μεγάλους τελικούς στα 50μ Υπτιο όπου τερμάτισε 8ος με 30.42 (στον προκριματικό 8ος με 30.49) και στα 100μ Ελεύθερο όπου τερμάτισε 6ος με 58.28 (στον προκριματικό 9ος με 59.53)

Οι αθλητές της Κ.Ε. Κοζάνης στους 8ους Πτολεμαϊκούς Αγώνες έπιασαν τα παρακάτω καινούρια όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017:

ΧΡΟΝΟΣ        ΟΡΙΟ

Στέλιος Καρανάτσιος (2000)        50μ  Ελεύθερο                        26.58               27.00

100μ  Ελεύθερο                      58.31               58.40

Γιάννης Σιώπης (2001)               200μ Μικτή Ατομική              2.33.30            2.34.50

Δήμητρα Νατσιού (2001)             50μ  Πεταλούδα                      35.00               36.30

Βασίλης Χασιώτης (2002)          200μ Μικτή Ατομική              2.33.90            2.34.50

Μαρία Αμαξοπούλου (2002)      100μ Πρόσθιο                         1.28.66            1.29.50

50μ Πρόσθιο                           40.43               41.90

Μαρία Μπόμπορη  (2002)          50μ Υπτιο                               35.15               37.30

                                                      50μ Υπτιο                               1.18.35            1.19.00

Γιάννης Μπαντής (2003)          100μ Ελεύθερο                       1.04.51            1.04.70

Θανάσης Γκούμας (2003)           50μ  Πεταλούδα                      31.63               31.90

100μ Υπτιο                             1.11.22            1.15.70

Ευαγγελία Τσανίδου  (2003)      50μ  Ελεύθερο                        31.18               32.30

Γεωργία Στεφανίδου (2004)         50μ Υπτιο                              38.67              39.00

Αρίων Ζιάμπρας (2004)               50μ  Υπτιο                              34.78               36.20

100μ Υπτιο                              1.12.50           1.18.70

Ραφαηλία Δεμερτζίδου (2004)   50μ  Πεταλούδα                      38.31               38.50

Νικόλαος Σαββίδης (2004)         50μ  Ελεύθερο                        30.72               31.20

50μ  Υπτιο                              35.92               36.20

100μ Υπτιο                             1.16.76            1.18.70

Δημήτρης Τσιούκρας (2004)      50μ Πρόσθιο                           38.28               39.00

100μ Υπτιο                             1.17.31            1.18.70

Παπαβασιλείου Μιχαήλ (2004)  50μ  Ελεύθερο                        31.07               31.20

200μ Mικτή Ατομική                2.45.64            2.52.00

Η αγωνιστική ομάδα της Κ.Ε. Κοζάνης έχει προπονητή τον παλιό πρωταθλητή Δημήτρη Ξυνάδα, με βοηθό τον Δημήτρη Διάφα.

8οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες 2017, 50μ Πρόσθιο 1ος Στέλιος Καρανάτσιος

8οι Πτολεμαϊκοί 2017, 200μ Υπτιο 1ος Φώτης Νατσιός

Αφήστε μια απάντηση