Ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης, στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο των Κοίλων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σας παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Αναλυτικά:

ΠPOEΔPOΣ: ΛOYKAΣ KAPAΓIANNAKHΣ

ANTIΠPOEΔPOΣ: ΔABIΔOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ

ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ: MAΓOYΛA ΦANH

TAMIAΣ: MΠATΣIΛHΣ ΓEΩPΓIOΣ

EΦOPOΣ AΓΩNIΣTIKHΣ: TAΣIOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ

EΦOPOΣ ΠPOAΓΩNIΣTIKHΣ: TPIΓΩNHΣ XPHΣTOΣ

EΦOPOΣ ΠOΛO: ΛITA MΠEATA

ANAΠΛHPΩTHΣ ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ: XATZHΓEΩPΓIAΔHΣ MIXAΛHΣ

YΠEYΘYNOΣ ΔHMOΣIΩN ΣXEΣEΩN: TATΣINAΣ IΩANNHΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ