Γιορτή & Παιχνίδι για τα τμήματα εκμάθησης και ακαδημίας την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί Γιορτή για τα παιδιά της εκμάθησης και των ακαδημιών της ομάδας μας.

Ανεξάρτητα των ωρών προπονήσεων τους, τα παιδιά την Παρασκευή 29/10, θα προσέλθουν στις παρακάτω ώρες:

Ακαδημιών με την κα Πέρη στις 15:30

Εκμάθησης με τον κ. Θωμά στις 16:25

Εκμάθησης με τις κα Στέλλα, κα Βάγια, κα Πέρη στις 17:20