ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιούνιου 2021 αποφασίστηκε η εκκαθάριση του Βιβλίου Μελών

Α. Μέλος το οποίο δεν έχει συμμετοχή και δεν έχει λάβει μέρος σε καμία δραστηριότητα του συλλόγου κατά την τελευταία τριετία (από 31/06/2018) διαγράφεται.

Β. Μέλος του οποίου το παιδί δεν έχει συμμετοχή και δεν έχει λάβει μέρος σε καμία δραστηριότητα του συλλόγου κατά την τελευταία τριετία (από 31/06/2018) διαγράφεται.

Διευκρινίσεις   – Ενστάσεις (έως Τρίτη 22/6/2021):

Λιάπειο Κολυμβητήριο

15:30 – 18:30 από Δευ – Παρ

Email: kekozanis@gmail.com