Προγραμμα Εκμάθησης 2020 – 2021

Η Ακαδημία από Δευτέρα έως Παρασκευή 15:20 εως 16:20

Έναρξη όλων των τμημάτων Δευτέρα 7  Σεπτεμβρίου.

Λεπτομέρειες για καθε τμήμα δίνονται καθημερινά στο Λιάπειο από 15:30 έως 19:30.

Καλή Χρονιά !