ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ου CAMP 29 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2020

ΣΑΒΒΑΤΟ – πρωί

07.45 – 09.30  Προπόνηση Αγωνιστικής  – Προαγωνιστικής

ΣΑΒΒΑΤΟ – απόγευμα

18.00 – 20.30  Προπόνηση Αγωνιστικής

ΚΥΡΙΑΚΗ – πρωί

10.30 – 12.30  Προπόνηση Αγωνιστικής

ΔΕΥΤΕΡΑ – απόγευμα

17.00 – 19.00 Προπόνηση Αγωνιστικής

18.00 – 20.00 Προπόνηση  Προαγωνιστικής

ΤΡΙΤΗ – πρωί

06.00 – 07.30 Προπόνηση Αγωνιστικής

ΤΡΙΤΗ – απόγευμα

15.00 –  20.00  Προπόνηση  όλων των τμημάτων

ΤΕΤΑΡΤΗ – πρωί

06.00 – 07.30 Προπόνηση Αγωνιστικής

ΤΕΤΑΡΤΗ – απόγευμα

15.00 –  20.00  Προπόνηση  όλων των τμημάτων