ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020  θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά τα τμηματα εκμάθησης. Θα υπάρξει αλλαγή ωραρίων λόγω περιορισμών. Υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση στα τμήματα που μπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία.Στόχος μας είναι να εξυπηρετηθεί σε συνθήκες υγειινής και ασφάλειας ο μέγιστος αριθμός παιδιών. Ευχαριστούμε.