Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης (αριθμός Μητρώου ΓΓΑ ΛΕ07)

Αγαπητά Μέλη / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Το Δ.Σ. του σωματείου προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή  13  Ιουνίου  2021 και ώρα 16:00 π.μ. στο Λιάπειο Κολυμβητήριο στα Κοίλα Κοζάνης, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός διοίκησης και αποδοχή πεπραγμένων.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Εκκαθάριση Βιβλίου Μελών
  5. Τροποποίηση Καταστατικού
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογής Νέου Δ.Σ., για την επόμενη Τριετία.
  7. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το Δ.Σ..

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14/06/2021 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.

 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος