ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Από Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν τα τμήματα εκμάθησης όλων των ηλικιών. Ώρες λειτουργίας των τμημάτων 3:15 έως 6:15. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σύλλογο για τον επανακαθορισμό των τμημάτων.