ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατά τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Κ. που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2024 αποφασίστηκε η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. την 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00 – 19:00. Δήλωση υποψηφιοτήτων έως την Πέμπτη 20/6/2024 και ώρα 21:00. Η δήλωση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας…. Περισσότερα“ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”