ΟΜΑΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Οι Βασικοί Στόχοι της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης (Κ.Ε.Κ.) είναι:

  • Η εκμάθηση κολύμβησης και πόλο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Η συνέχιση της ενασχόλησης τους με τον αθλητισμό με όλα τα θετικά που απορρέουν από αυτόν.
  • Ο πρωταθλητισμός.