ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (από 4 έως 9 ετών)

Στόχος η σωστή και σταδιακή εκμάθηση των τεσσάρων στυλ κολύμβησης, ώστε να αποτελέσει προοίμιο για εισαγωγή όσων επιθυμούν στα τμήματα Προαγωνιστικής Κολύμβησης και water polo. Περιλαμβάνει και το τμήμα των Επιλέκτων (Καρχαρίες).

Στόχος των προπονητών και προπονητριών μας είναι η εκμάθηση ποδιών προσθίου και πεταλούδας με βοηθητικά μέσα, η βελτίωση της τεχνικής των κολυμβητών – κολυμβητριών σε ελεύθερο και ύπτιο καθώς επίσης και η εκμάθηση εκκινήσεων.

Η προπόνησή τους περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα, τα παιδιά πλέον κολυμπούν σε όλο το μήκος της πισίνας και παράλληλα εξοικειώνονται στις στροφές.